Esquerdes per assentament

Patologia:

Les fissures o esquerdes degudes als assentaments de la fonamentació segueixen la forma parabòlica dels arcs de descàrrega. Aquestes esquerdes apareixen en la parts més febles del mur, que solen ser les obertures (finestres i portes), i segueixen el mateix patró tant en la part central d’un mur com en un extrem.

Causa:

Lesions que tenen el seu origen al subsòl, on els assentaments diferencials de la fonamentació  provoquen moviments que acaben  afectant als murs.

Intervenció:

La intervenció té dos fronts d’actuació. La millora de la fonamentació o del subsòl, com es descriu a l’apartat de Fonamentació, i la reparació – cosits de les fissures del mur.

 

Les tècniques constructives poden tenir patologies causades pel pas del temps, canvis de les sol·licituds pel qual va ser dissenyats, canvis en el terreny, inclemències meteorològiques... Cada patologia específica presenta unes lesions i uns símptomes conseqüents a una causa concreta. Primer de tot caldrà analitzar aquests tres apartats - lesió, símptoma, causa -per tal de poder avaluar la intervenció o teràpia adequada per a cada patologia.