SAP

A QUI HO VOLEM OFERIR

A propietaris i a entitats com ajuntaments, consells comarcals, parcs naturals, associacions, etc, que tinguin entre mans patrimoni arquitectònic tradicional o entorns on aquest és present. També a tots els professionals implicats en la intervenció del patrimoni arquitectònic anònim, constructors, arquitectes, arquitectes tècnics, industrials...


QUÈ VOLEM OFERIR

Assessorament puntual enfocat sobretot a fer una visita a l’edifici i entorn en qüestió amb l’objectiu de transmetre quins són els elements més interessants, amb més valor i potencial del lloc, allò més imprescindible de ser protegit.

Exposar les prioritats d’intervenció per tal d’aturar el deteriorament de l’edifici quan aquest sigui el cas.

Donar a conèixer quins són els materials compatibles amb els materials existents.

Assessorar sobre els passos a seguir en cas d’intervenció, i quins són els perfils professionals necessaris i competents en cada situació.


En cap cas es tractaria de fer projectes ni seguiments complerts de direcció d’obra, tot i que sí que es podria fer d’enllaç per poder consultar a un professional específic que fes un assessorament o una mostra puntual d’execució.


QUIN TIPUS D'EDIFICI I/O ENTORN

Qualsevol edifici o construcció amb valor patrimonial construït amb tècniques tradicionals. També es preveu l’assessorament en entorns o conjunts, tan si es tracta de nuclis, disseminats, com elements dispersos construïts amb tècniques tradicionals que conformin un conjunt o un paisatge.

SOL·LICITA UNA CONSULTA
SOL·LICITA UNA VISITA

CONDICIONS I TARIFES

CONSULTA  DESPLAÇAMENT I VISITA AL LLOC
50€ (preu no soci) 150€ (preu no soci)
30€ (preu soci) 100€ (preu soci)
Quilometratge a part