Esquerdes per empenta de la coberta

Patologia:

Apareixen fissures a la façana o a la paret mitgera de forma vertical o lleugerament inclinada a l’alçada del ràfec Lesió moderada ja que l’aparició d’esquerdes pot provocar l’entrada d’aigua a l’edificació i si l’empenta de la coberta és prou forta pot arribar a provocar la inestabilitat del mur.

Causa:

La coberta inclinada fa esforços de component horitzontal a la part superior del mur, a vegades degudes a dilatacions tèrmiques de la coberta, i quan aquestes tensions són superiors a la trava interna del mur, apareixen fissures. Aquesta lesió es veu agreujada en el cas que s’hagi utilitzat en els murs de mitgeres un material més pobre i amb menys trava interna que en el mur de façana.

Intervenció:

La intervenció passa pel cosit entre el mur de mitgera i el mur de façana per a millorar la trava, i s’haurà de contraposar l’empenta de la coberta per estabilitzar l’empenta horitzontal amb tirants o millorant el recolzament.