Grup de Recuperació i Estudi
de la Tradició Arquitectònica

Promoure les bones intervencions en l’arquitectura històrica.

GRETA

A mitjans 2011, el Col·lectiu Patrimoni, integrat per arquitectes, historiadors i altres persones sensibles a la necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic de les comarques gironines, i l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) vam posar de manifest que compartíem objectius i interessos en aquest camp. D'aquí va sorgir la iniciativa de promoure les bones intervencions en l’arquitectura històrica i en especial en les arquitectures tradicionals anònimes que formen els pobles i ciutats catalanes.

El setembre de 2015, amb l'experiència adquirida en aquests anys de treball, vàrem decidir constituir-nos en una associació amb entitat jurídica pròpia, el Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA), l'objectiu principal del qual és incidir en la sensibilització dels estaments pertinents i la ciutadania sobre el nostre ric patrimoni arquitectònic tradicional.