El Color a Les Gavarres

Pigments, suports i tècniques constructives

GRETA juntament amb el Consorci de les Gavarres organitzà la primavera 2017 un curs dedicat al color en l’arquitectura i la construcció tradicionals.

Direcció i coordinació: Olga Muñoz, arquitecta 
Amb la col.laboració: Oriol Granyer, tècnic del Consorci de Les Gavarres, Somnisamida, empresa constructora, i Laura de la Cruz, estudiant d'arquitectura
Formació a càrrec de: Cristina Thió i Aidan Bidon-Chanal, CHROMA - Restauració del patrimoni arquitectònic SL

El protagonisme que s’ha donat en els últims temps a la pedra nua i a la fusta tropical sense pintar ha portat a la desaparició gradual dels revestiments que caracteritzaven els diferents elements constructius. Pel camí s’ha perdut molta de la riquesa cromàtica i artística i l’ofici que els havien fet possibles. L’aparició de les pintures sintètiques amb la infinita possibilitat de colors ha acabat de dispersar l’harmonia del conjunt. Al mateix temps es perdia la capacitat de transpiració de les pintures en base calç o oli.

Aquest curs vol donar a conèixer i posar en valor l’existència del color en l’arquitectura tradicional del nostre entorn, concretament a les Gavarres. Donar les eines necessàries per saber reproduir els colors utilitzant els mateixos pigments i tècniques amb que es solien fer: pintura a la calç, tremp d’ou, olis...

El curs s’estructura en 4 sessions repartides en quatre dissabtes al matí.

Hi ha una primera sessió teòrica sobre l’origen dels pigments, els diferents suports i les tècniques utilitzades. Les altres tres sessions són tallers per posar en pràctica els coneixements adquirits. En la fase final s’utilitzaran les tècniques apreses per pintar l’antiga sagristia de Sant Cebrià dels Alls.

foto-color-gavarres-1.jpg    foto-color-gavarres-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Programa El Color a les Gavarres