Formació

GRETA posa gran part dels seus esforços en la formació.
Som concients de la importància de sensibilitzar tots els col.lectius que intervenen en la protecció i intervenció en el patrimoni: constructors, tècnics i ciutadania en general.
L'organització i el seguiment dels cursos ens ajuda a aprofundir en el coneixement de les tècniques constructives i els oficis de la nostra tradició arquitectònica. Alhora ens permet ser un fòrum de trobada i debat entre els diversos col·lectius implicats, creant una xarxa transversal de tot allò relacionat amb el patrimoni arquitectònic, el seu estudi i la seva preservació per a les generacions futures.