Eflorescència

Patologia:

Aparició de taques blanques a qualsevol alçada del mur. És una lesió a priori poc important tret de l’efecte estètic.

Causa:

Cristal·litzacions de les sals utilitzades durant la fabricació del mur o de procedència del terreny. El vapor d’aigua o l’aigua de la pluja desplacen les sals fins a la cara externa del mur on cristal·litzen. El fenomen va acompanyat d’unesmicolament superficial dels materials, provocat per l’expansió d’aquestes sals en els junts d’evaporació. La utilització de morter de ciment en murs històrics pot agreujar el problema.

Intervenció:

La intervenció consisteix en fer desaparèixer la humitat del mur seguit  de la neteja en sec de les taques de les sals, i la impregnació del mur a base de silicats per capil·laritat.