Butlleta d'inscripció

Des de la nova entitat del projecte GRETA hi ha l’interés de tenir una massa social pluridisciplinar – formada per tècnics, constructors i ciutadans en general – interessada per la tradició arquitectònica i la recuperació de les tècniques constructives. Aquest 2019 s'ha renovat la Junta de GRETA amb la nova fornada de membres i associats que suposa un canvi generacional i d’obertura a altres inquietuds i perfils professionals.

 

Modalitats de socis de l'associació Greta:

ASSOCIAT INDIVIDUAL

Aquesta opció inclou:

 • Recepció de tot el material generat des de GRETA, del butlletí digital i altres publicacions.
 • Obsequi del llibre Tècniques constructives Arquitectura tradicional de GRETA 
 • Dret a tenir prioritat en la inscripció dels diferents mòduls de Curs de Mestratge en Construcció Tradicional.
 • Descompte del 10% en els altres Cursos de formació i Jornades de GRETA.
 • Dret a vot en les Assemblees de l’Associació GRETA, d’acord amb l’article 5.1 dels Estatuts de l’Associació.
 • Els professionals vinculats a la construcció i restauració formaran part de la base de dades consultable del web: associat individual.
 • Quota anual de 40 euros. Quota reduïda de 25 € per a estudiants, jubilats i situació d’atur.

 

ASSOCIAT CORPORATIU

Aquesta opció inclou:

 • Recepció de tot el material generat des de GRETA, del butlletí digital i altres publicacions.
 • Obsequi del llibre Tècniques constructives Arquitectura tradicional de GRETA.
 • Dret a tenir prioritat en la inscripció dels diferents mòduls de Curs de Mestratge en Construcció Tradicional.
 • Descompte del 20% en els altres Cursos de formació i Jornades de GRETA.
 • Dret a nomenar un representant amb vot en les Assemblees de l’Associació GRETA.
 • Difusió del logotip de l’empresa com a patrocinadora dins la difusió dels Cursos i altres activitats generades per l’Associació.
 • Incorporació dels tríptics publicitaris facilitats per l’empresa a l’interior de les carpetes de les Jornades i Cursets que s’organitzin.
 • Les empreses vinculades a la construcció i restauració formaran part de la base de dades consultable del web, amb enllaç al Web corporatiu propi de l’empresa: associat corporatiu.
 • Quota anual de 125 euros.

 

PATROCINADOR

Aquesta opció inclou:

 • Recepció de tot el material generat des de GRETA, del butlletí digital i altres publicacions.
 • Obsequi del llibre Tècniques constructives Arquitectura tradicional de GRETA.
 • Dret a tenir prioritat en la inscripció dels diferents mòduls de Curs de Mestratge en Construcció Tradicional.
 • Descompte del 20% en els altres Cursos de formació i Jornades de GRETA.
 • Dret a nomenar un representant amb vot en les Assemblees de l’Associació GRETA.
 • Difusió del logotip de l’empresa com a patrocinadora dins el Web de l’Associació, amb enllaç al Web corporatiu propi de l’empresa, amb presència en la base de dades consultable: associat patrocinador
 • Difusió del logotip de l’empresa com a patrocinadora dins tot el material publicitari i informatiu generat per l’Associació ( publicacions, Jornades,... )
 • Incorporació dels tríptics publicitaris facilitats per l’empresa a l’interior de les carpetes de les Jornades i Cursets que s’organitzin.
 • Quota anual mínima de 350 euros.

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Dono conformitat com a professional vinculat a la protecció i restauració del patrimoni a aparèixer a la base de dades consultable a la web*
Vols fer el Curs de Mestratge?