Descàrrega "Pautes de conservació dels teixits històrics"

El document conclusiu Pautes de conservació dels teixits històrics realitzat durant l'anàlisis i proposta del patrimoni es pot consultar i descarregar al següent enllaç de la Direcció General d'Urbanisme.

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/planejament_general/aspectes_sectorials_de_lurbanisme/