Erosió del material

Patologia:

Erosió superficial de la cara exterior del mur provocant una disminució de la  seva secció. Lesió més o menys important en funció del grau de disminució de la secció del mur.

Causa:

Normalment el factor desencadenant és extern a la pròpia construcció. El més normal és l’acció mecànica dels agents atmosfèrics – atac físic (pluja, vent, gelades) combinat amb la contaminació de l’aire – àtac químic. En funció del temps transcorregut des de l’inici de l’erosió de la pedra la lesió serà més o menys important i pot arribar a afectar a la pròpia estabilitat.

Intervenció:

La intervenció passa en primer lloc, per determinar quin grau d’afectació té el mur, i per tant si hi ha perill manifest, o simplement, per tal de no desvirtuar el mur històric amb intervencions, errònees si s’ha de fer un simple seguiment. En el cas que l’erosió sigui important i pugui produir inestabilitats s’haurà en un primer moment d’apuntalar i descarregar l’edificació, i a continuació procedir a la recomposició del mur, substituint les peces que estiguin malmeses. Caldrà netejar en sec on hagi desaparegut el material, buscant les peces que es restituiran i col·locant-les amb morters tradicionals que permetin la correcta integració i transpiració del mur.