Tapia esclovellada

Patologia:

Despreniment de la cara exterior del mur de tapia, corresponent a la crosta del mur. Lesió important ja que el morter de calç exterior protegeix el mur de tapia, i sense aquesta protecció la degradació es produeix de manera més ràpida.

Causa:

Les causes són els agents atmosfèrics: pluja, vent. En funció del temps transcorregut des del principi  de l’erosió la lesió serà més important, i pot arribar a afectar a la pròpia estabilitat.

Intervenció:

La intervenció passarà per una recomposició del mur. Es començarà per apuntalar i descarregar l’edificació, i tot seguit es farà la recomposició netejant en sec on hagi desaparegut el material, i restituint amb material de les mateixes característiques que ens permeti la correcta integració i transpiració del mur.