Patologies i manteniment dels falsos sostres

Les tècniques constructives poden tenir patologies causades pel pas del temps, canvis de les sol·licituds pel qual van ser dissenyats, canvis en el terreny, inclemències meteorològiques … Cada patologia específica presenta unes lesions i uns símptomes a causa d'una qüestió concreta. Primer de tot caldrà analitzar aquests tres apartats – lesió, símptoma, causa -per tal de poder avaluar la intervenció o teràpia adequada per a cada patologia.

Patologies i manteniment dels falsos sostres

Un fals sostre amb motllures i plafons encara que no estigui pintat es també un patrimoni que mereix ser conservat. De vegades la necessitat d’analitzar l’estat de les bigues de fusta o el pas d’alguna instal·lació ens obliga a desmuntar part d’aquest fals sostre. Llavors és important que les motllures i altres treballs de detall es conservin, obrint el fals sostre per allà on hi ha l’acabat llis, per tal de poder posteriorment restituir el fals sostre de la manera més fàcil i fidel a l’original.

Un problema més greu i complicat de resoldre es dóna quan l’encanyissat està malmès o degradat. Això pot ser a causa de filtracions d’aigua, però en la majoria dels casos és un problema d’origen. Les canyes així com la fusta, s’han de tallar a l’hivern i en lluna decreixent, que és el moment on hi ha la quantitat menor possible de saba i són molt menys vulnerables als insectes xilòfags i als fongs.