Oxidació de l’estructura metàl·lica

Patologia:

Oxidació de l’estructura, aparició de rovell. En lesions més avançades pot haver-hi exfoliacions i disminució de la secció dels perfils. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot augmentar deu vegades el seu volum afectant els elements del seu entorn. En cas de lesió important, la pèrdua de capacitat portant de l’estructura pot posar en risc la seva estabilitat.

Causa:

La humitat provinent del mur o de la condensació de l’aire interior, produeix l’oxidació de l’estructura metàl·lica. Si l’oxidació avança, hi ha una disminució de la secció dels perfils i la conseqüent pèrdua de capacitat portant. S’ha d’intentar evitar de totes totes el contacte del ferro amb el guix, el ferro s’oxida al reaccionar amb els sulfats de guix.

Intervenció:

Cal descobrir les parts encastades de l’estructura per veure si és suficient sanejar-les i treure l’oxidació amb raspalls metàl·lics. A continuació cal aconseguir la passivació de la corrosió amb àcid tànnic amb alcohol i finalment donar un acabat amb pintura antioxidant. Si hi ha exfoliacions importants, pèrdua de la secció dels elements de l’estructura o bé algun element trencat o ancoratge debilitat, caldrà tallar els elements malmesos i substituir-los per noves platines de ferro i soldar-los a la resta d’elements per finalment tractar-los amb antioxidant. A vegades n’hi haurà prou amb reforçar l’estructura existent soldant un passamà prèviament tractat a l’ala superior i/o a l’ala inferior.