Patologies i intervencions

 Les tècniques constructives poden tenir patologies degudes al pas del temps, canvis de les sol·licituds pel qual van ser dissenyats, canvis en el terreny, inclemències meteorològiques ... Cada patologia específica presenta unes lesions i uns símptomes deguts a una causa concreta. Primer de tot caldrà analitzar aquests tres apartats - lesió, símptoma, causa -per tal de poder avaluar la intervenció o teràpia adequada per a cada patologia.