Millorar aïllament acústic

Els forjats tradicionals solen tenir un malt comportament acústic. Poc aïllament acústic a causa del poc pes del forjat, el so aeri, o excessiva transmissió de les vibracions per unions massa rígides, el so d’impacte. Normalment per a millorar l’aïllament acústic aeri no podem augmentar la massa del forjat per les pròpies condicions de l’estructura preexistent. Una opció és afegir un fals sostre a una distància mínima de 25 cms amb una aïllament de 5 cms a sobre. Aquesta solució redueix el soroll en uns 10 dbA, però amaga el forjat.

Per a millorar l’aïllament acústic d’impacte es pot optar per col·locar una capa elàstica a sota del paviment o per col·locar un revestiment plàstic o tèxtil a sobre del paviment. Aquesta solució també millora l’aïllament acústic aeri. La superposició de materials porosos i absorbents, com els encenalls de suro o poliestirè, dissipen les diferents longituds d’ona acústiques, el so aeri, i eviten la transmissió de la vibració en el so d’impacte.