Voltes d’escala

Les voltes d’escala són voltes de rajol pla. El primer full s’enllarda i es revesteix amb guix o amb ciment natural ràpid, normalment sense l’ajuda d’un xindri, i pel segon full es pren el maó amb morter de calç, tot trencant les juntes.

Les voltes d’escala es recolzen les unes en les altres i en les parets de les caixes d’escala mitjançant una regata prèvia. Sovint la primera volta es recolza sobre un tram inicial de 3 ó 4 graons sobre obra massissa. Cada tram de volta ha de descansar damunt el segon full del tram inferior, no damunt el primer. A més de la curvatura pròpia de la volta, la generatriu comença essent horitzontal i a mesura que es desenvolupa la volta aquesta es va inclinant cap a la paret: cal que l’aresta corresponent a l’ull de l’escala esdevingui més alta que la corresponent a la paret que li fa costat.

En ocasions les corbes corresponents a dues voltes seguides s’uneixen formant una petxina en el racó, d’aquesta manera resulta una única volta desplegada en sentit vertical.