Volta de pedra seca

La volta de pedra seca la podem trobar a les cabanes i aljubs. Les primeres cabanes de volta de pedra daten del segle XVIII, són cabanes situades enmig de vinyes o olivars, per a refugi, i per acollir l’ase o la mula, indispensable pel correu i com animal de càrrega. Són poc habituals a les comarques gironines i en canvi, freqüents a les Garrigues, a l’Urgell, a la Segarra i a la Terra Alta.

Solia ser una volta de canó sovint rebaixada. Primer es pujaven les parets laterals i llavors s’omplia l’espai amb terra fins l’alçada necessària tot donant-li la forma de la volta, i compactant al màxim la terra per poder fer de motlle de la volta. Llavors per filades i alternativament a cada costat s’anava construint la volta, amb pedres carejades però sense fer dovelles. L’espai que quedava entre les peces a la cara exterior de la volta s’omplia de falques de pedra a pressió, a cop de martell, per garantir la continuïtat de la volta. Un cop acabada es reforçaven les parets laterals, per contrarestar les empentes que generaria la volta. A la fi es buidava tota la terra de dins la cabana, aquesta terra era disposada a sobre la volta per la cara exterior fent una capa de protecció per tal d’evitar les filtracions d’aigua.