Volta de pedra carejada

La volta de pedra carejada és pròpia d’edificis nobles o bé religiosos. El cost que suposava treballar cada un dels elements que la conformen, la feien poc accessible per a l’ús comú. Les voltes funcionen per la suma de cada una de les peces, per la geometria de conjunt, i el morter de calç utilitzat, més aviat escàs, només hi té una funció d’assentament entre peça i peça, ja que no treballa com a lligam.

Les voltes més utilitzades són la volta de canó: generada al desplaçar en un eix horitzontal un arc de mig punt, la volta per aresta: resultat de la intersecció de 2 voltes de canó, la cúpula semiesfèrica: de base circular, generada al girar 360 graus un arc de mig punt, i la volta de quatre punts o de racó de claustre, que ve a ser una cúpula semiesfèrica tallada per quatre plans verticals, corresponents als quatre costats d’una planta quadrada. El pes de les voltes de pedra produeix fortes empentes que cal contrarestar amb la construcció de contraforts, estreps o tirants.

A vegades les voltes es generen a partir d’un arc escarser, per donar més sensació d’amplitud, però cal tenir en compte que la volta d’arc escarser produeix més empenta que la generada a partir d’un arc de mig punt.