La falsa cúpula o falsa volta

La falsa cúpula és una tècnica de pedra en sec. S’utilitzava molt per a les barraques de vinyes, i sovint es feia servir per cobrir les cisternes i els aljubs. Aquesta tècnica és fa a base de filades de pedra sense carejar, més aviat escollint bé les peces més planes per poder anar sobreposant les filades ben aparellades entre elles i amb un lleuger pendent cap a l’interior. Es van disposant les anelles de pedra, cada vegada amb un radi més petit, de manera que una part de la pedra carregui sobre la filada anterior, fins formar la falsa cúpula que sovint es tanca amb una llosa gran.