Sostres de bigues de fusta i encanyissat

Forjat format per bigues de fusta, encanyissat, i una capa de guix, on les bigues de fusta poden ser escairades o simplement troncs desbastats i sense escorça. En el cas de troncs desbastat, l’encanyissat és una molt bona solució, per la seva flexibilitat que permet adaptar-se a les irregularitats.

L’encanyissat, fet de canyes lligades i clavades a les bigues, a vegades disposa de canyes mestres a l’ intereix, per subjectar i alhora adreçar les altres canyes.

Les canyes, d’origen silvestre i fàcils de trobar en marges de rieres i en zones humides, s’han de tallar durant les llunes velles de desembre o de gener per evitar que es corquin.

A sobre l’encanyissat s’aplica una capa de guix d’uns quants centímetres que assegura rigidesa i resistència al conjunt, tot donant-li un acabat llis, que en molts casos serà la base d’un paviment ceràmic. Aquest sistema constructiu és d’elaboració ràpida i econòmica, però no pot suportar grans sobrecàrregues. Normalment s’utilitzava per construccions modestes.