Revestiment bufat

Patologia:

El revestiment presenta parts bufades, on una de les parts del revestiment s’ha separat del suport.

Causa:

Hi ha una falta d’adherència entre les diferents capes que conformen el revestiment o bé entre el revestiment i el mur. Normalment l’existència prèvia de llacunes o clivelles en el revestiment, facilita l’entrada d’aigua o aire que acaba comportant la pèrdua de cohesió i adherència.

Intervenció:

Cal considerar la possibilitat de readherir el morter separat. Primer cal netejar les juntes i cavitats eliminant les parts despreses o dèbils. Després cal rentar les superfícies i dins les cavitats per saturar-les, i posteriorment de baix cap a dalt reparar les juntes de les esquerdes amb un morter similar al que faríem servir per una restitució superficial del revestiment. Finalment caldria injectar dins de les cavitats micromorters de calç, morter de calç molt fluid, i si no hi ha prou espai llavors s’hauria d’omplir amb resines acríliques.