Revestiment amb llacunes o fissures

Patologia:

El revestiment presenta llacunes o fissures en algun punt.

Causa:

La pol·lució atmosfèrica en combinació amb els agents meteorològics van deteriorant el revestiment, això afegit a algunes tensions puntuals entre el revestiment i el seu suport poden portar a l’aparició d’algunes esquerdes o llacunes.

Intervenció:

Cal segellar les fissures i llacunes del revestiment sobretot per impedir que la patologia s’agreugi bufant el revestiment i provocant la caiguda progressiva de parts del revestiment. Primer es netejaran les juntes i després es segellaran amb morters de calç molt fluids o amb resines acríliques, fent igualment una última capa fina d’acabat, de morter de calç. La dificultat més gran d’aquest segellat és l’efecte estètic, evitar que sobresurti, que es remarquin en el parament totes les fissures reparades. Això dependrà molt de la capacitat i habilitat de l’artesà o restaurador que les intervencions quedin integrades en el conjunt.