Pilars de fosa

El pilar de fosa apareix a finals del segles XIX i principis del XX amb l’expansió de la utilització del ferro en la construcció, conseqüència de la revolució industrial. Per això és propi d’edificis d’aquesta època, estacions, mercats, hivernacles… però també en les rehabilitacions fetes en aquell temps. Es substituïen murs de càrrega o pilars de les plantes baixes per aconseguir espais més diàfans, per a usos comercials o de magatzem, o bé per substituir elements d’obra malmesos per humitats, desplom o afectats per altres patologies. És possible trobar-ne també en els teatres, cafès o locals socials de les viles.