Paviments de lloses i de llambordes de pedra

Els paviments de lloses de pedra sovint de pedra carejada, els trobem a les plantes baixes, entrades i patis d’edificis nobles, però també en masies i cases de poble. A vegades en zones de pissarres com al Cap de Creus, era fàcil empedrar amb lloses sense necessitat de treballar la pedra.

En ciutats i viles s’ha utilitzat sovint la llosa gran de pedra per fer les voreres, quedant al mig confinades llambordes o còdols pavimentant el carrer. Tan les lloses com les llambordes es col·locaven sobre un llit de terra compactada omplint les juntes amb sorra i fang, i algunes vegades barrejant-hi també  morter de calç. És un paviment drenant a l’exterior i amb capacitat de transpiració de la humitat del terreny, però menys que els empedrats amb còdols o pedra petita on la proporció de junta és molt més gran.