Pous de recalçat o per dames

Pous de recalçat o per dames:

Consisteix en el rebaix de la planta baixa per augmentar l’alçada lliure interior, habitual en masies on hi havia les corts i es vol transformar l’ús a residencial. També s’utilitza per a la construcció d’una planta soterrani en edificacions entre mitgeres, on s’ha de fer el buidat sense alterar l’edificació veïna. És una tècnica molt corrent, especialment en terrenys homogenis i sense la presència d’aigua. Consisteix en l’excavació en forma de tal·lus en els extrems del solar, on es fa el recalçat per parts, d’una dimensió entre 1 i 2 metres, i separats entre si.