Pilots – micropilots

La tècnica dels micropilots consisteix en utilitzar el fonaments existents com a encep, i introduir-hi més d’un micropilot per rotació per després injectar-hi formigó líquid. Aquesta tècnica resol problemes puntuals de fonamentació al transferir les càrregues als pilots fins a capes més resistents, i s’utilitza maquinaria de petites dimensions, de manera que és una tècnica molt utilitzada en situacions urbanes.