Injeccions al fonament o injeccions al sòl

Injeccions al fonament o injeccions al sòl:

Consisteix en la injecció de beurada al fonament mitjançant un compressor on a l’ endurir-se donarà consistència al fonament. Per tal d’obtenir bons resultats és necessari que el fonament existent tingui espais buits i amb continuïtat per tal de poder injectar-hi la beurada. És freqüent en fonaments de pedra en sec o d’enderrocs.

Consisteix en la injecció de beurada a sota del fonament mitjançant un compressor per tal de millorar el terreny on es recolza el fonament (bulb de fonamentació). Per tal d’obtenir bons resultats també és necessari que el terreny existent tingui espais buits i amb continuïtat per tal de poder injectar-hi la beurada. És freqüent en terrenys amb graves, sorres, tot-u natural.

 

El problema principal d’aquestes tècniques és la del treball a cegues. Per tant s’ha de tenir un bon coneixement del lloc per evitar que la beurada es filtri cap a d’altres zones. Per evitar aquest risc s’ha de realitzar la injecció per parts, començant per les més profundes que crearan una barrera impermeable.