Llinda i brancals de Pedra

L’obertura al mur mitjançant llinda i brancals de pedra ha estat probablement la més utilitzada en l’arquitectura tradicional. La pedra, com a llinda d’una sola peça, recolzada en els seus extrems al mur de paredat o als brancals fets també de pedra treballada. Aquest conjunt pot suportar els esforços de flexió gràcies a les dimensions reduïdes de les obertures.

Aquest principi bàsic té moltes variants segons el nombre de pedres, la seva composició i segons com es picava o treballava la pedra.

Tots aquest elements representaven un cost afegit, i d’aquí ve el seu paper representatiu de dignificar tot l’edifici. Es deixaven a la vista i sovint s’hi poden veure tallades a la pedra pel picapedrer, ornaments i inscripcions com la data de construcció o el nom del propietari.

Festejador Antigament en algunes obertures hi havia el festejador, element que es posava a cada costat d’una finestra o balconera en la part interior i en el gruix de la paret, i que servia per a poder guaitar estant asseguts.