Llinda de fusta

La llinda de fusta és una solució utilitzada en l’arquitectura tradicional més popular, sobretot en les àrees on l’accés a la fusta és fàcil. Es tracta d’utilitzar la capacitat  a flexió de la fusta per fer l’obertura al mur col·locant  la biga de fusta de manera horitzontal. Per tal de garantir la seva estabilitat, cal empotrar la biga suficientment dins del mur. Hi ha d’haver-hi tantes bigues de fusta com el gruix del mur ho requereixi, i moltes vegades aquesta no és carejada. En altres casos, es tracta d’una única peça de fusta, tallada de manera que té tota l’amplada del mur i poc gruix, agafant més l’aspecte de “tauló de pla” que de biga.  Les llindes de fusta sovint tenien incisions per fer que el revestiment de calç s’hi agafi més bé.