Arc de pedra

L’arc de pedra és un arc construït amb pedres picades anomenades dovelles. Sol haver-hi un nombre senar de peces tallades en forma de tascó que queden estampides entre elles, i originen empentes laterals desviant les càrregues verticals cap als punts de recolzament.

Per construir un arc amb dovelles cal utilitzar el xindri per controlar la geometria de l’arc. Quan l’arc és de pedra treballada, els brancals també ho solen ser. Per l’aparell dels carreus s’utilitza morter de calç i falques de fusta per evitar que el pes de la pedra expulsi el morter.

L’ús d’arcs amb pedres de picapedrer és habitual en els edificis nobles, tant civils com religiosos. En masies i cases de poble el seu ús sovint es limitava a l’obertura de la porta d’entrada: el portal adovellat.

Tal i com passava amb els pòrtics, a l’hora de fer obertures hi ha una gran varietat d’arcs en funció de la seva geometria: arc de mig punt, arc agut, arc de catenària, arc rebaixat.

Moltes vegades en l’arquitectura tradicional popular les obertures als murs es feien amb arcs de pedres, fent una tria de les peces disponibles però evitant haver de picar o treballar-les en excés. En aquests casos l’arc es revestia com la resta del paredat, amb morter de calç, de fang, de guix o una combinació d’aquests.

Quan l’arc esdevé pla, s’anomena arc a nivell o arc pla i quan d‘un nombre senar de peces passa a ser una sola pedra, tenim una llinda.