Trencament de la Llinda de pedra

Patologia:

L’aparició d’esquerdes a la part central d’una llinda de pedra és una lesió bastant freqüent. Tot i que pot arribar a trencar-se la llinda en dues parts, no sol representar grans problemes perquè les dues peces resultants del trencament continuen treballant en voladís.

Causa:

Les llindes de pedra estan sotmeses a esforços a flexió. En tractar-se d’obertures petites normalment la llinda les pot suportar però a vegades a causa d'un augment de càrregues, d’un esgotament dels materials o a assentaments diferencials, la flexió supera la capacitat resistent de la llinda produint les esquerdes.

Intervenció:

Si la lesió acaba representant un perill es convenient la substitució de la llinda.