Obertura dels arcs

Patologia:

Obertura de l’arc o pèrdua de la seva geometria original. En un cas extrem podria representar la caiguda d’una de les dovelles i el posterior col·lapse de l’arc.

Causa:

Desplaçament dels punts de recolzament de l’arc, els estreps, tant cap enfora com cap endins de l’obertura. Pot ser a causa dels assentaments d’un d’aquest estreps, a un augment de càrregues o també pot ser a causa de la pèrdua del morter de la junta entre peça i peça.

Intervenció:

La intervenció passa per trobar les causes del desplaçament dels punts de recolzament de l’arc, per poder aturar el procés. Si el problema és a causa d'esforços de les empentes que l’arc no pot suportar s’haurà de reforçar l’arc amb l’ús de tirants, o bé amb contraforts. Per col·locar al seu lloc les dovelles desplaçades caldrà construir un xindri que s’adapti a l’arc existent. Es col·locaran falques entre el xindri i la dovella caiguda i s’anirà introduint la falca per fer pujar la dovella fins que torni a ocupar el seu lloc.
Si la causa de l’obertura de l’arc és la pèrdua o erosió de la junta caldrà rejuntar utilitzant morters el màxim de similars als originals.