Lesions a les Llindes de fusta

Les lesions que poden afectar les llindes de fusta són les mateixes que afecten les bigues de fusta de sostre i cobertes, veure patologies de les estructures de la fusta. El que pot agreujar les lesions és la seva situació en la façana, cosa que les fa més exposades a les inclemències del temps i a l’acció del sol. Per contra, les llums a salvar en una obertura solen ser molt menors a les que normalment pot treballar l’estructura de fusta.