Patologies i intervencions

Les tècniques constructives poden tenir patologies degudes al pas del temps, canvis de les sol·licituds pel qual va ser dissenyades, canvis en el terreny, inclemències meteorològiques ... Cal analitzar la lesió i els símptomes per deduir-ne la causa i poder avaluar la intervenció o teràpia adequada per a cada patologia.