Projecte Gavarres 2018-2019

04/09/2020

Memòria del treball de camp del Projecte Gavarres. Aquest darrer any, en col·laboració amb Consorci de les Gavarres hem fet un treball de camp per estudiar el patrimoni arquitectònic anònim present a Les Gavarres, recollint el màxim de la seva diversitat.


L'objectiu del treball de camp és documentar els elements d'interès i posar-los en valor, recollint el màxim de la seva diversitat i riquesa. Especialment aquells elements que poden desaparèixer a l'interior: materials, detalls constructius, paviments, revestiments... sovint menys estudiats i per tant més inèdits, però considerant també totes les construccions auxiliars i els espais exteriors que vertebren i donen sentit al conjunt: els corrals, eixides, eres, pallisses, forns, vivers, etc.

S’han triat i visitat 34 masos o cases de poble i una barraca, corresponents a 16 municipis, assignant a una fitxa a cada element visitat per recollir les dades més rellevants. Degut a la protecció de dades s'ha omès el nom de les propietats a la Memòria, i les fitxes de cada element s'han exclòs. Adjuntem la fitxa tipus per si us pot ser d'utilitat.

El treball de camp i l’estudi i anàlisi de les dades extretes ens ha donat un coneixement que ens acosta a la realitat del nostre patrimoni, ajudant a enriquir l’imaginari de materials, recursos i solucions possibles utilitzades al llarg del segles per construir-lo. Tots aquest recursos seran eines que poden ajudar a mantenir, restaurar i actualitzar aquest patrimoni, tot respectant el seu caràcter i personalitat, fugint d’idees preconcebudes o simplificacions que portin a la caricatura.

Per altra part no podem obviar el futur incert que tenen alguns dels edificis visitats, amb patologies importants, i en els casos més extrems amb un principi d’enrunament. I la sorpresa i desconcert que ens causa saber la falta de protecció de la majoria, o la protecció superficial d’altres, bàsicament façana i volumetria exterior, deixant al marge les tipologies constructives, els materials utilitzats i els interiors.

Esperem que la futura difusió d’elements, detalls i imatges, posi en valor aquest ric patrimoni, i puguem així posar el nostre petit gra de sorra per la seva transmissió a futures generacions i al gaudi de la nostra.