PREMIS TONI COBOS 2024 (2a edició)

19/05/2024

Ja tenim aquí una nova edició dels premis. Podeu presentar la vostra candidatura fins a les 14:00 hores del 13 de juny de 2024. Animeu-vos a participar-hi!

ÀMBIT

L’àmbit territorial d’aquests premis són les terres de parla catalana. Amb aquesta segona convocatòra es dona continuïtat i s'assenten les bases de la iniciativa engegada l'any 2018 amb la primera edició.

CATEGORIES

Categoria A
PREMI TONI COBOS 2024 A LA INTERVENCIÓ EN L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a una obra finalitzada, feta amb coneixement i respecte al patrimoni arquitectònic anònim, les tècniques constructives i els materials que l’han fet possible, que permeti preservar per a les futures generacions aquest llegat i al mateix temps respongui als reptes i necessitats actuals. El Premi valora l’obra com el resultat entre les sinergies creades entre propietaris, tècnics i constructors, entenent que per obtenir un bon resultat és indispensable la complicitat entre tots ells.

Pot tractar-se de:

- Una obra de reforma, restauració o ampliació d’un element d’arquitectura tradicional

- Una intervenció o obra nova en un context de nucli urbà històric, o en l’entorn d’un element d’arquitectura tradicional

Poden optar-hi les obres acabades durant els cinc anys anteriors a la data de la convocatòria. Cada obra es pot presentar a una única edició. Els participants hauran de ser el conjunt de persones implicades en l'obra: el propietari o promotor, l'arquitecte, l'arquitecte tècnic..., i el constructor, industrial o artesà.

Categoria B
PREMI TONI COBOS 2024 A LES INICIATIVES QUE POSIN EN VALOR L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a institució pública, entitat privada o particular (com ara ajuntaments, parcs naturals, entitats, associacions, fundacions, moviments socials, etc.) per promoure, estudiar o posar en valor l’arquitectura anònima o les tècniques tradicionals i els seus materials.

Tant pot tractar-se d’estudis de recerca, com plans especials, estudis de detall, subvencions o fórmules de difusió que vagin en la línia de protegir i/o facilitar la conservació i pervivència del patrimoni més vulnerable.

En aquest cas els participants poden ser una entitat, un col·lectiu o individuals.

JURAT

El Jurat dels Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos 2024 està format per:

President: Carles Oliver Barceló, arquitecte.
Anna Maria Puig i Griessenberger, Dra. en Història, arqueòloga professional.
Pep Brazó i Ramirez, cap d'obra de l'empresa constructora URCOTEX, arquitecte tècnic.

CALENDARI

El termini per a la proposta d’obres i la presentació de tot el material corresponent a l'edició dels Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos fins les 14.00 hores, del 13 de juny de 2024, dia de Sant Anotni de Pàdua, patró de la construcció. No s’acceptarà documentació enviada fora d’aquest termini. Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la plataforma dels Premis, dins la pàgina web de GRETA  https://www.projectegreta.cat/ca/premis-toni-cobos/

Passats cinc mesos es donaran a conèixer les obres premiades en un acte públic i es farà el lliurament dels premis.