PREMIS D'ARQUITECTURA TRADICIONAL TONI COBOS

10/12/2018

S'ha tancat el termini per presentar candidatures als Premis d'Arquitectura Tradicional Toni Cobos amb 11 candidats a la categoria A i 6 candidats a la categoria B, en els pròxims dies anunciarem la data d'entrega dels Premis!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Petit reportatge amb entrevista sobre els Premis d'Arquitectura Tradicional TONI COBOS a Catalunya Ràdio, al programa dedicat a l'arquitectura PERSPECTIVA.

Catalunya Ràdio - Primera edició dels Premis d'Arquitectura Tradicional Toni Cobos
______________________________________________________________________________________________________________________________________

  

ÀMBIT

L’àmbit territorial d’aquests premis és el de Catalunya.

CATEGORIES

Categoria A
PREMI TONI COBOS 2018 A LA INTERVENCIÓ EN L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a una obra finalitzada, feta amb coneixement i respecte pel patrimoni arquitectònic anònim, les tècniques constructives i els materials que l’han fet possible; que permeti preservar per a les futures generacions aquest llegat i al mateix temps respongui als reptes i necessitats actuals. El premi valorarà l’obra com el resultat entre les sinergies creades entre propietaris, tècnics i constructors, entenent que per obtenir un bon resultat és indispensable la complicitat entre tots ells.

Pot tractar-se de:

- Una obra de reforma, restauració o ampliació d’un element d’arquitectura tradicional >

- Una intervenció o obra nova en un context de nucli urbà històric, o en l’entorn d’un element d’arquitectura tradicional Poden optar-hi les obres acabades durant els cinc anys anteriors a la data de la convocatòria.

Categoria B
PREMI TONI COBOS 2018 A LES INICIATIVES QUE POSIN EN VALOR L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a institució pública, entitat privada o particular (com ara ajuntaments, parcs naturals, entitats, associacions, fundacions, moviments socials, etc.) per promoure, estudiar o posar en valor l’arquitectura anònima o les tècniques tradicionals i els seus materials.

Tant pot tractar-se d’estudis de recerca, com plans especials, estudis de detall, subvencions o fórmules de difusió que vagin en la línia de protegir i/o facilitar la conservació i pervivència del patrimoni més vulnerable.

En aquest cas els participants poden ser una entitat, un col·lectiu o individuals.

JURAT

El Jurat dels Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos 2018 està format per:

Presidenta: Camilla Mileto, arquitecta i professora titular a la Universitat Politècnica de València.
Joaquim Maria Puigvert, professor titular d’Història Contemporània a la Universitat de Girona.
Gerard Camps, arquitecte tècnic i administrador de l’empresa Construccions i Rehabilitacions CAIBA S.A. de Girona.

CALENDARI

S'allarga el termini per a la proposta d’obres i la presentació de tot el material corresponent a la primera edició dels Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos fins les 14.00 hores, del dilluns 5 de novembre de 2018. No s’acceptarà documentació enviada fora d’aquest termini.  Tots els treballs presentats s’enviaran via missatge o transferència electrònica a greta@projectegreta.cat.

 

Veure PDF amb les bases complertes.
També trobareu adjuntes les fitxes de participació a les dues categories:
                 Categoria A - OBRA
                 Categoria B - INICIATIVA

Els Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos neixen amb la voluntat de premiar les bones pràctiques en la intervenció en el patrimoni més feble i desprotegit, que respectin les característiques específiques de les preexistències, responent al mateix temps als reptes actuals.

Es pretén posar en valor les tècniques constructives tradicionals i els materials que han fet possible el patrimoni arquitectònic que conforma el nostre paisatge i els nostres pobles, així com els coneixements que són fruit de la transmissió de generació en generació, i el testimoni d’una manera de viure, d’una cultura i d’un territori.

Aquests premis es dediquen a la memòria de Toni Cobos, constructor apassionat per l’arquitectura tradicional, que ens va deixar de forma sobtada el desembre del 2016, marcant una forta petjada en la nostra Associació GRETA i en tots els qui varen treballar amb ell.

Toni Cobos creia en la importància de recuperar l’ofici, el saber fer, l’orgull i la dignitat que porta la feina ben feta, treballant dia a dia en la recerca dels coneixements seculars que hem perdut: les tècniques constructives i els materials tradicionals, la terra, la pedra, la calç, el guix, la ceràmica, la fusta, el ferro, etc. Ell posava tota l’energia en aprendre i transmetre generosament qualsevol coneixement que pogués ajudar a fer una construcció més respectuosa i sostenible amb el nostre patrimoni i la nostra societat.