PECT "El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals"

30/06/2021

Llum verda al projecte de recerca sobre el patrimoni anònim de Gavarres, Cap de Creus i Alta Garrotxa

La nostra proposta "El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals" ha sigut acceptada dins dels projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) "Girona, patrimoni actiu", emmarcats en la RIS3CAT als quals s'atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte està cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. I en un 25 % per la Diputació de Girona. El projecte està coordinat per la Diputació de Girona, i també en formen part la Universitat de Girona i altres ajuntaments i entitats.

L'objectiu és aprofundir en l'estudi de l'arquitectura tradicional als parcs naturals de les Gavarres, el Cap de Creus i l'Alta Garrotxa. El projecte inclourà diverses línies d'acció: recerca, formació i planejament.

Es farà un reconeixement del territori per identificar els elements més interessants a documentar, es farà un treball de camp amb visita als diferents elements, es faran proves i analítiques de materials detectats, s'analitzaran les dades i es trauran conclusions. 

Paral·lelament s'organitzaran jornades i tallers formatius en obra real. També s'analitzarà el planejament dels municipis del territori i proposar millores en relació al patrimoni arquitectònic i el paisatge.

Es comptarà amb altres col·laboradors externs amb perfils molt específics: historiadors, geòlegs, arqueòlegs, arquitectes experts en planejament, restauradors, etc. També es col·laborarà amb la UdG, operació 2 PECT, centrada amb la recerca sobre la resistència dels murs de pedra i les voltes, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà.

El pressupost total és de: 229.500,00€.
La subvenció és del 75%: 172.125,00€.

El calendari és 2021-2022 prorrogable fins finals de 2023.

S'han fet dues contractacions per executar el projecte PECT, una com a arquitecte coordinador i l'altra d'arquitecte de suport.
S'han presentat 7 candidatures per la plaça de coordinador i 9 per la d'arquitecte de suport. Després del procés de selecció s'ha assignat la plaça d'arquitecte coordinador a Olga Muñoz Frigola i la d'arquitecte de suport a Anna Teixidor Ribas.

 

 

  • Parcs Naturals