Presentació del projecte Greta GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DE LA TRADICIÓ ARQUITECTÒNICA A LES COMARQUES GIRONINES ACTA de la sessió del 6 de juny del 2013, a Girona

La sessió va començar a les 6 de la tarda al Col·legi d’Arquitectes de Girona, amb les intervencions de Frederic Cabré, president de la Demarcació, Sebastià Jornet, arquitecte urbanista, Camil Cofan, sots-director de la Direcció General d’Urbanisme, Rosa maria Cànovas, presidenta del Consell Rector de GRETA, Joan Carles, arquitecte responsable de la Línia urbanística de GRETA i Joan Pluma, Director general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

1. Frederic Cabré, president Demarcació de Girona del COAC. Fa una reflexió general sobre el tractament del patrimoni arquitectònic en els planejaments urbanístics i emmarca la col.laboració de la Demarcació de Girona amb el projecte GRETA a partir de la seva formació inicial. També apunta a la possible continuïtat del projecte a partir de la implicació d’altres administracions amb interessos coincidents sobre aquests temes.

2. Sebastià Jornet, arquitecte urbanista ( equip Jornet/Llop/Pastor ) . Exposa el projecte de la Modificació puntual del Barri de Sant Jaume a Tortosa, recent Premi Catalunya d’Urbanisme de l’Institut d’Estudis Catalans. Estructura la seva presentació a partir de quatre conceptes: la història, la dimensió, la pell i la coberta. En la seva proposta urbanística, que planteja l’enderroc d’un sector urbà molt degradat , arriba fins a una regulació normativa de les noves peces a través de la definició del nombre mínim de les unitats compositives, la discontinuitat dels careners o la fragmentació de les noves cobertes en peces petites.

3. Camil Cofan, sots-director General d’Urbanisme. Comenta un document presentat fa poc per la Direcció General i que està vinculat també al document que avui es presenta: els Catàlegs de Béns. Parla de les dues visions que es donen en els centres històrics: la Urbanística i la patrimonial i es refereix al recent Pla Especial del Centre Històric de Manresa com un exemple destacat.

4. Rosa Maria Cànovas, arquitecta i presidenta GRETA. Presenta el projecte GRETA, nascut a Girona a partir de la suma de les inquietuds de dos equips: AADIPA i Col.lectiu Patrimoni i les passes que s’han fet fins arribar a la presentació del document d’avui. Comenta també l’altra línia de recerca sobre les tècniques i els llenguatges de l’arquitectura tradicional, que completaran el projecte GRETA en un futur.

5. Joan Carles, arquitecte autor de la línia urbanística de GRETA. Explica el treball que s’ha fet al llarg d’aquests quinze mesos sobre el planejament urbanístic i la protecció dels teixits històrics. Es comenta la metodologia de treball adoptada i es presenta el document de pautes que se n’ha extret. En síntesi, la conclusió evident és que no cal pensar en Plans Especials per a tots els teixits sinò només pels Conjunts Històrics declarats però en canvi en els altres cal que els POUM regulin en detall les actuacions que es poden fer en els teixits tradicionals.

6. Joan Pluma, Director General del Patrimoni Cultural. El Director general presenta les prioritats del seu Departament, esmentant el cas de les Declaracions de Paisatge Cultural, que es fan conjuntament amb l’Institut del Paisatge. Es fa referència a la protecció dels conjunts i a la necessitat de trobar un llenguatge comú en la pulsió contínua entre el conservar i el destruïr. Encoratja a l’equip de GRETA a seguir endavant en la seva tasca i mostra un esperit col.laborador des del seu Departament.