INICI PROJECTE GAVARRES

09/12/2018

GRETA ha iniciat un treball de camp amb l'objectiu de documentar tots els elements d'interès de l'arquitectura anònima, per posar-los en valor recollint el màxim de la seva diversitat i riquesa i per conèixer i recuperar les tècniques utilitzades.

 

ELS VALORS DE L’ARQUITECTURA ANÒNIMA DE LES GAVARRES

Des dels anys seixanta del segle XX que el massís de Les Gavarres i el seu entorn són objecte de reivindicacions populars per defensar i protegir-ne la seva riquesa. No va ser fins el 1992 quan el govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) on hi va incloure el massís pels seus valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials. Per tant, no és nou voler defensar el seu patrimoni natural i també humà. La identitat i qualitat de cada paisatge ve determinada pel patrimoni natural i el cultural.

El projecte no es vol quedar en la contemplació i el reconeixement estètic i històric del patrimoni, volem anar més enllà, aprofundir en les construccions anònimes que el poblen com mai s’ha fet fins ara. Cal saber com es van edificar, amb quins materials i quines tècniques, volem reaprendre allò que en gran part s’ha perdut, els coneixements transmesos de generació en generació, el saber fer, l’ofici.

Aquest objectiu no és fruit de la nostàlgia sinó del convenciment que aquests coneixements mil·lenaris, estroncats per la industrialització, poden aportar molt al món d’avui. Cal reaprendre per poder transmetre a les futures generacions i cosir aquest lapsus de memòria.

La nostra societat comença a intuir que pel camí del progrés constant que em perdut uns valors i maneres de fer que tenien el seu significat.  Primer vam ser conscients de la pèrdua estètica, paisatgística, mediambiental i històrica. Ara veiem que sobretot la pèrdua té una dimensió social, de l’home en relació al seu entorn, de l’orgull i la dignitat que aporta la feina ben feta, personal i pròpia.

Volem establir uns criteris, una nova mirada, que com una taca d’oli impregni tots els agents que intervenen en aquest patrimoni: des de l’administració, els tècnics, els constructors, les universitats, fins arribar a la ciutadania en general. Només així hi pot haver un canvi real de mentalitat que ens enriqueixi com a societat. 

I és per això, que hem iniciat el treball de camp amb l'objectiu de documentar tots els elements d’interès per posar-los en valor, recollint el màxim de la seva diversitat i riquesa, especialment d'aquells elements que poden desaparèixer, pensant que potser així es podrà evitar que això passi. Ens interessen pel seu valor històric i artístic, però sobretot per permetre conèixer les tècniques utilitzades i poder recuperar els coneixements que les van fer possibles.