II Jornada tècnica EL OFICIO DE RESTAURAR

19/10/2022

Els oficis artesans en el sector de la restauració del patrimoni
Madrid, 18 octubre 2022


El passat 18 d’octubre ens van convidar a formar part de la taula de debat Los oficios artesanos en el área profesional de recuperación y mantenimiento artístico celebrada en la II Jornada técnica EL OFICIO DE RESTAURAR, Los oficios artesanos en el sector de la restauración del patrimonio, a la sala d’actes del Ministeri de Cultura.

La jornada constava de tres taules de debat, l’exposició posterior de les conclusions de l’estudi que ha estat portant a terme, des de fa un any, el CRN de Albayzín, amb diàleg amb totes les parts implicades, diferents gremis professionals, universitats i centres de formació professional, i la clausura final per part de representants dels organismes públics interpel·lats: representants del Ministeri de Cultura, del Ministeri d’Educació i Formació Professional i de la Secretaria d’Ocupació.

La jornada ha estat organitzada pel Centro de Referencia Nacional de Artesania en col·laboració amb el Ministeri de Cultura y Deporte, La Consejeria de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía i la Asociación Española de Empresas de Restauración de Patrimonio Histórico, ARESPA .

Un dels punts tractats i que genera més preocupació és la falta de relleu generacional i les mancances en la formació de professionals i artesans que puguin garantir aquest relleu.

Una de les conclusions a la que es va arribar és la necessitat de regular l’acreditació d’aquests coneixements començant per acreditar aquells pocs especialistes que a dia d’avui mantenen els oficis necessaris per conservar i mantenir el patrimoni arquitectònic. Malgrat que la falta d’artesans afecta a tots els camps del patrimoni cultural, és justament en el patrimoni arquitectònic, en la construcció i restauració, on la falta de bons professionals a peu d’obra és més alarmant, tant operaris, com caps d’obra i també tècnics, suficientment formats en les tècniques i materials propis d’aquest patrimoni.

Aquí podeu recuperar la jornada: https://www.youtube.com/watch?v=QDvm2T_LNZc

Informació addicional