GRETA s'adhereix a ObRE

24/02/2020

GRETA s'ha adherit a l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana. Una iniciativa de les Comarques de Girona que té l'objectiu que es realitzin actuacions de rehabilitació i renovació urbana sobre la ciutat existent.


L’objecte principal de l’Observatori és que es realitzin actuacions de rehabilitació i renovació urbana sobre la ciutat existent amb la finalitat de contribuir a millorar el mediambient i la vida de les persones.

L’àmbit d’actuació és molt ampli, anant des l’escala dels elements d’un edifici (finestres, façana, envolvent), passant per l’edifici, l’espai públic, la illa, el barri i la ciutat. Per tant, podem parlar de millores en l’aïllament tèrmic d’una façana, la col·locació d’un ascensor, l’enderroc d’un edifici, l’adequació en quan a accessibilitat d’un carrer o la transformació d’usos d’un barri.

Conscients de la complexitat de la ciutat, des de l’inici, l’Observatori vol remarcar el seu caràcter transversal amb la voluntat de que ser un punt de trobada i confluència entre diferents agents del territori. I és precisament per aquest motiu que em us donem la benvinguda en la jornada d’avui, en la que em volgut convidar a tots els agents del territori que estiguin interessats en formar part d’aquest projecte.

L'arquitecta Olga Bas, secretària de la junta directiva de GRETA serà la representant de l'associació a l'Assamblea de l'Observatori.

  • ObRE