CONVOCATÒRIA per la selecció de dos arquitectes

19/05/2021

Es convoquen dues places d'arquitecte, una com a coordinador i l'altra de suport de l'operació 1 "El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals" del PECT "Girona, patrimoni actiu"

 

Es convoca un procés de selecció de dos arquitectes, un coordinador de l'operació i l'altre per portar a terme feines de suport, que formaran l'equip de treball de GRETA per l’operació 1, El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals. Documentació i estudi del patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals de cap de Creus, Alta Garrotxa i Gavarres. Dins dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Girona, patrimoni actiu” emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’aprofundir en la recerca sobre els materials i les tècniques constructives amb que fou construït, per evitar la pèrdua d’aquest coneixement (transmès majoritàriament de forma oral) i orientar a través de pautes com encarar la seva restauració i rehabilitació, per tal de contribuir a l’especialització del sector de la construcció i a la rehabilitació en aquest àmbit, actualment amb forta demanda per la necessitat d’apropament cap a una construcció més sostenible i integrada a l’entorn.

S'ofereix un contracte d’obres i serveis per la durada del projecte. 

Descripció de les places:

 

Convocatòria per a selecció d’un arquitecte com a coordinador de l’operació 1, El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals

FUNCIONS QUE HAURÀ DE DESENVOLUPAR,

En cadascun dels 3 àmbits d’estudi: Cap de Creus, Alta Garrotxa i Gavarres.

 1. Coordinar i portar a terme el treball de camp: seleccionar els elements més interessants i inèdits dins del territori delimitat. Visitar i documentar cadascun dels elements escollits.
 2. Proposar quins són els anàlisis i proves de materials així com quins són els estudis d’especialistes necessaris per complementar l’estudi.
 3. Elaborar, en base a les dades recollides en el treball de camp, el contingut de la guia digital per difondre i transmetre el coneixement extret als diferents professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic: arquitectes, constructors, tècnics dels municipis estudiats i també pels propis propietaris.
 4. Coordinar la col·laboració externa, que compararà les conclusions i pautes extretes en la recerca amb els paràmetres del planejament vigent ens els diferents municipis del territori estudiat. Per poder proposar canvis o pautes per aplicar al planejament d’aquests municipis.
 5. Programar i coordinar tallers i jornades específiques dirigides als professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic: tallers pràctics demostratius dels materials i tècniques de l’arquitectura tradicional, amb intervencions en elements arquitectònics del territori.

DEDICACIÓ I REMUNERACIÓ:

La dedicació serà de 25 hores a la setmana que es desenvoluparan principalment a la seu de la Demarcació de Girona del COAC (Plaça de la Catedral,1. Girona ) i als tres territoris àmbit de l’operació 1.

La retribució bruta anual serà de 27.323,52 €.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Es valoraran els següents mèrits:

 1. Arquitecte superior col·legiat amb experiència en temes de rehabilitació i d’intervenció en el patrimoni arquitectònic.
 2. Experiència en treball de camp, recerca i estudi de patrimoni arquitectònic i les tècniques i materials que el constitueixen.
 3. Formació específica en el camp del patrimoni arquitectònic, les tècniques i materials de l’arquitectura tradicional com les donades per la pròpia associació GRETA, el Curs de mestratge en construcció tradicional o similars.
 4. Experiència en l’edició o redacció de llibre o manual divulgatiu.
 5. Acreditació en l’organització de tallers i jornades en les matèries anteriorment relacionades.
 6. Disponibilitat de permís de conducció A i/o B així com de vehicle propi per als desplaçaments derivats del propi caràcter de l’encàrrec.
 7. Coneixements i experiència en les diferents xarxes de difusió: instagram, facebook, twitter...
 8. Coneixements i experiència d’informàtica a nivell de programari bàsic i d’administració de pàgines web.
 9. Coneixement acreditat d’altres idiomes (anglès, francès, italià, alemany...) que es considera adequat per a l’intercanvi d’experiències amb altres línies similars en els països europeus.

 

Convocatòria per a selecció d’un arquitecte per a suport de l’operació 1, El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals

FUNCIONS QUE HAURÀ DE DESENVOLUPAR,

En cadascun dels 3 àmbits d’estudi: Cap de Creus, Alta Garrotxa i Gavarres.

 1. Col·laborar en el treball de camp i també en els preparatius i gestió de la documentació recollida en les visites de cadascun dels elements escollits.
 2. Col·laborar en la gestió de la documentació fotogràfica escollida per formar part del contingut de la guia digital per difondre i transmetre el coneixement extret als diferents professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic: arquitectes, constructors, tècnics dels municipis estudiats i també pels propis propietaris.
 3. Col·laborar en la coordinació de tallers i jornades específiques dirigides als professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic: tallers pràctics demostratius dels materials i tècniques de l’arquitectura tradicional, amb intervencions en elements arquitectònics del territori.

DEDICACIÓ I REMUNERACIÓ:

La dedicació serà de 16 hores a la setmana que es desenvoluparan principalment a la seu de la Demarcació de Girona del COAC (Plaça de la Catedral,1. Girona ) i als tres territoris àmbit de l’operació 1.

La retribució bruta anual serà de 13.214,88 €.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Es valoraran els següents mèrits:

 1. Arquitecte superior col·legiat amb experiència en temes de rehabilitació i d’intervenció en el patrimoni arquitectònic.
 2. Experiència en col·laboració en treball de camp, recerca i estudi de patrimoni arquitectònic i les tècniques i materials que el constitueixen.
 3. Experiència en gestió de bases de dades i programes relatius.
 4. Formació específica en el camp del patrimoni arquitectònic, les tècniques i materials de l’arquitectura tradicional com les donades per la pròpia associació GRETA, el Curs de mestratge en construcció tradicional o similars.
 5. Acreditació en la coordinació de tallers i jornades en les matèries anteriorment relacionades.
 6. Disponibilitat de permís de conducció A i/o B així com de vehicle propi per als desplaçaments derivats del propi caràcter de l’encàrrec.
 7. Coneixements i experiència en les diferents xarxes de difusió: instagram, facebook, twitter...
 8. Coneixements i experiència d’informàtica a nivell de programari bàsic i d’administració de pàgines web.
 9. Coneixement acreditat d’altres idiomes (anglès, francès, italià, alemany...) que es considera adequat per a l’intercanvi d’experiències amb altres línies similars en els països europeus.

 

FORMATS DE PRESENTACIÓ: màxim. 4 DIN4

 1. Experiència: currículum vitae (obra, recerca, publicacions, conferències, etc)
 2. Formació: Llistat de més a menys recent, amb especificació de títol, lloc, hores.
 3. Titulació i domicili professional: mitjançant certificat de col·legiació emès pel COAC.
 4. Idiomes: Relació d’idiomes especificant el nivell de coneixement, escrit i/o parlat, així com si es disposa d’un títol o d’una experiència a l’estranger que justifiqui el nivell.
 5. Informàtica: Relació de programes i nivell de domini.
 6. Permís de conducció: declaració responsable de disposar de permís en regla així com de vehicle propi.

Tota la documentació es presentarà en format DIN4 amb el nom i dades de contacte del candidat (telèfons de contacte i/o correu electrònic)  i el títol:

Arquitecte per la coordinació de l’operació 1 El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals-GRETA-PECT 

o bé, Arquitecte per a suport de l’operació 1 El patrimoni arquitectònic anònim dels espais naturals-GRETA-PECT

Si es considera necessari, en una segona fase, el Jurat farà una entrevista als candidats que hagin estat seleccionats i determinaran l'arquitecte escollit. Durant aquesta fase es valorarà la capacitat de comunicació i s’aprofundirà en el coneixement del candidat.

JURAT

La selecció del participant guanyador, la durà a terme el Jurat que estarà format per la junta directiva de l’associació GRETA.

DATA LÍMIT I LLOC DE PRESENTACIÓ: Les persones interessades a ocupar aquestes places hauran d’enviar la seva candidatura abans de les 14h del dia 9 de juny de 2021 a la Secretaria de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a través del correu electrònic: secre.gir@coac.net . Només el correu de resposta des de la secretaria de la Demarcació de Girona confirma la correcta recepció de la candidatura.

INICI DEL SERVEI

Incorporació immediata un cop signat el contracte. Previsiblement a inicis juliol 2021.

No t'oblidis d'omplir la fitxa de sol·licitud!

A informació addicional trobaràs les convocatòries en pdf i les fitxes de sol·licitud en word.

 

 • Gavarres