Convocatòria per la contractació de dos tècnics en la modalitat de prestació de serveis

02/01/2024

Lot 1: Director del servei, arquitecte
Lot 2: Tècnic del servei, professional vinculat al patrimoni arquitectònic i la construcció tradicional.
Candidatures fins 11/02/24 a les 24h

Aquest 2024 l'Olga Muñoz i l'Anna Teixidor deixaran la primera línia de GRETA després d'anys d'intensa dedicació.

Es convoquen dues places una d'arquitecte director i l'altra de tècnic, que pot ser arquitecte o altre professional vinculat al patrimoni arquitectònic i la construcció tradicional.

La dedicació estimada del director del servei serà de 20h setmanals, a desenvolupar majoritàriament durant els matins i de forma presencial (adaptable) a la seu de la Demarcació de Girona del COAC.

La dedicació estimada del tècnic del servei serà de 10h setmanals, a desenvolupar majoritàriament durant els matins i també de forma presencial (adaptable) a la seu de la Demarcació de Girona del COAC (inclou alguns dissabtes).

Podeu presentar les vostres candidatures fins a les 24:00 hores del diumenge 11 de febrer de 2024.