ARQUITECTURA TRADICIONAL-TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES

09/12/2019

Estem d'enhorabona, hem reeditat la nostra publicació i ja són a les llibreries els nous 1000 exemplars. Després d'alguns mesos exhaurit i gràcies a la vostra demanda torna a estar a disposició per 18 €.
Obsequi gratuït pels nous associats!


L’any 2016
l’associació publicà Arquitectura Tradicional-tècniques constructives. Descripció pràctica de les tècniques de la construcció tradicional amb l’ànim de facilitar-ne la comprensió i l’aplicació per part dels arquitectes, constructors o propietaris. Donant uns criteris útils per dur a terme la rehabilitació responsable d’un vell edifici i preservar al mateix temps el seu caràcter. 

Edició i redacció, Olga Muñoz, arquitecta. Fotografies de Vadó Bosch, Olga Muñoz i altres. Dibuixos de Montserrat Muntadas, arquitecta tècnica.

Aquesta publicació recull tota la recerca feta en la bibiografia especialitzada i les aportacions de tots els professionals i docents que han col·laborat  en les diferents edicions del Curs de Mestratge en Construcció Tradicional: Miquel Llorens, arquitecte estructures. Jordi Ferrer, geòleg. Cristina Thió,  llicenciada Belles Arts. Conservació/ Restauració. Antonia Navarro, doctora geòloga, Laboratori de materials EPSEB-UPC. Ramon Guarda, paleta. Carles Labèrnia, arquitecte tècnic i professor de materials UdL. Anna Santolaria, conservadora-restauradora de vitralls. Anna Gonzàlez, conservadora-restauradora de bens culturals. Damaris Sarrau, arquitecta tècnica. Josep Matés, ceramista, y Joan Ferrer, rajoler. Alicia Dotor, Jordi Morros y Belén Onecha, arquitectes.

I l'assessorament dels arquitectes: Carme Bosch, Rosa M Cànovas i Santi Llagostera. Am la col.laboració de Xavier Albertí i Josep M Fortià, arquitecte.