1r Curs de mestratge en construcció tradicional

07/01/2014

L’objectiu és preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries a les empreses gironines que es dediquen a la restauració i rehabilitació.

El projecte GRETA juntament amb la Unió d’Empresaris de la Construcció de
Girona (UEC) han arribat a l’acord d’organitzar un Curs de Mestratge en
Construcció Tradicional, adreçat principalment a constructors i paletes que ja
treballen en obres de rehabilitació. Tot i això el curs estarà obert a un nombre
limitat de tècnics: arquitectes i aparelladors.

Una bona part de les tècniques tradicionals escapen a qualsevol normativa i
continuen ignorades pel món acadèmic i professional. Són coneixements basats
en la praxis i en la transmissió oral a peu d’obra. L’objectiu és preservar els oficis
i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció,
recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè les empreses
gironines que es dediquin a la restauració i rehabilitació siguin un referent de
qualitat.

El curs s’estructura en 4 mòduls de 42 hores cadascun. Cada mòdul té una
durada de 6 setmanes, però els mòduls estan separats en el temps de manera
que el conjunt del Curs sencer es farà al llarg d’un període de dos anys.
Les empreses que hagin participat en els 4 mòduls obtindran el Certificat de
Mestratge en Construcció Tradicional. Aquest certificat acreditarà la capacitat
d’aquestes empreses d’afrontar obres de restauració i rehabilitació amb unes
garanties clares de qualitat.

Cadascun dels 4 mòduls del curs gira al voltant d’un material bàsic de la nostra
tradició arquitectònica i de les tècniques que li són pròpies.

Informació addicional