Porta, Portalada, Portell

Porta

La varietat de portes és molt gran i depèn de l’ús i categoria de l’edifici en el que es troben. Des de l’element més senzill, un portell, com la porta d’una tanca en un mur de pedra seca, fins a la fusteria més treballada com la que podem trobar en la Portalada d’una catedral. La necessitat de permetre o no el pas d’aire, matisar la llum, protegir de la fred…Ha portat l’aparició d’una gran riquesa d’elements i accessoris que complementen la porta.

Portalada

La portalada és la porta de caràcter monumental que dóna accés al pati o jardí on tenen el seu portal algunes cases senyorívoles. És de característiques semblants al portal, tot i que també pot ser una porta de dues batents de reixa de ferro.

Portell

Pas d’entrada practicat en un mur, marge o paret de tanca. Sol ser de taulers de fusta empostissats sovint en sentit vertical. Moltes vegades és d’una sola fulla tot i que també pot ser de dues batents, amb dos eixos de gir o amb un de sol, o una fulla sobre l’altra amb independència del gir.