Porta de llibret

Porta on les clavendes s’han substituït per un conjunt de lamel·les o llistons de fusta col·locats horitzontals i que poden ser orientables o no. Aquestes portes, normalment de dues fulles situades davant de la cara exterior de les balconeres s’obren cap enfora. Tal i com també passa amb els porticons, la porta de llibret està partida, i es plega sobre si mateixa seguint l’eix vertical. Es va començar a fer servir a partir del s. XVIII i la seva funció és la d’evitar o matisar la radiació solar, permetre el pas de l’aire i al mateix temps protegir de les vistes des del carrer.