Porta balconera

És la porta que dóna sortida al balcó. Solen ser dues portes vidrieres batents. Portes amb clavendes, on a partir de certa alçada les clavendes, dites també plafons, es substitueixen per vidres fixats per llistons o verguerons. Pràcticament sempre cadascuna de les fulles té un porticó per dins que es tanca sobre la part vidriada. El porticó protegeix del fred i del vent, i no deixa passar la llum. A vegades aquest porticó és plegable, i pot estar constituït per un empostissat o bé partit amb 2 ó 3 clavendes separades per faixes. Per tancar els porticons i els balcons hi ha la barralleva, que és una barra de ferro amb un ganxo a cada extrem, col·locada en vertical que gira sobre si mateixa per quedar encaixada a una baga dins dels traus fets al bastiment.