Finestra cega de fusta

La finestra cega de fusta sol ser un empostissat en sentit vertical collat sobre uns travessers per la part de dins. Pot tenir una o dues batents i permet tenir-les obertes, amb l’entrada de llum i aire o bé amb batents tancades, evitant l’aire exterior però també privant de la llum. És habitual en construccions molt antigues i també en edificacions auxiliars, quan per economia o altres raons no es podia o no es considerava necessari disposar de vidre.